Bờ Sông Quan Hoa

Cho thuê phòng trọ số 3 ngõ 277 Đường Bờ Sông Quan Hoa. Địa điểm] Quán ăn Hải Mã - 241 Đường Bờ sông Tô Lịch, Quan Hoa, Quận .... Cho thuê phòng trọ Bờ Sông, Quan Hoa, Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy .... Cho thuê nhà số 217 Đường Bờ Sông Quan Hoa. Nhượng lại cửa hàng Cafe, tại 21 đường bờ sông quan hoa , quận cầu ...